Hình ảnh sinh động về cuộc sống của phụ nữ trên khắp thế giới

Hình ảnh sinh động về cuộc sống của phụ nữ trên khắp thế giới

Loạt ảnh dưới đây của hãng thông tấn Reuters phần nào hé mở cuộc sống của người phụ nữ trên khắp thế giới...
Greta Thunberg: Cứu tinh, con rối hay lãnh tụ tinh thần?

Greta Thunberg: Cứu tinh, con rối hay lãnh tụ tinh thần?

Cô gái vượt Đại Tây Dương bằng du thuyền không khí thải

Cô gái vượt Đại Tây Dương bằng du thuyền không khí thải

Cô gái 16 tuổi vượt Đại Tây Dương bằng du thuyền không khí thải

Cô gái 16 tuổi vượt Đại Tây Dương bằng du thuyền không khí thải

Nhà hoạt động khí hậu 16 tuổi bơi thuyền băng qua biển đến New York

Nhà hoạt động khí hậu 16 tuổi bơi thuyền băng qua biển đến New York

Chèo thuyền từ Anh đến... New York nỗ lực chống biến đổi khí hậu

Chèo thuyền từ Anh đến... New York nỗ lực chống biến đổi khí hậu

Chèo thuyền từ Anh đến... New York để dự Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu

Chèo thuyền từ Anh đến... New York để dự Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu