Vinh 4 doanh nghiệp Việt đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á - Thái Bình Dương

Vinh 4 doanh nghiệp Việt đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á - Thái Bình Dương

Yến sào Khánh Hòa nhận giải thưởng Chất lượng Quốc tế

Yến sào Khánh Hòa nhận giải thưởng Chất lượng Quốc tế

Yến sào Khánh Hòa được vinh danh ở hạng mục World Class Award

Yến sào Khánh Hòa được vinh danh ở hạng mục World Class Award

Yến sào Khánh Hòa nhận giải thưởng Chất lượng quốc tế châu Á Thái Bình Dương 2017

Yến sào Khánh Hòa nhận giải thưởng Chất lượng quốc tế châu Á Thái Bình Dương 2017

Tôn Đông Á nhận giải thưởng Chất lượng châu Á-Thái Bình Dương

Tôn Đông Á nhận giải thưởng Chất lượng châu Á-Thái Bình Dương

Tôn Đông Á đạt giải nhất 'Chất lượng quốc tế châu Á – Thái Bình Dương'

Tôn Đông Á đạt giải nhất 'Chất lượng quốc tế châu Á – Thái Bình Dương'

Tôn Đông Á nhận giải thưởng GPEA

Tôn Đông Á nhận giải thưởng GPEA

Tôn Đông Á đạt giải nhất 'Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương'

Tôn Đông Á đạt giải nhất 'Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương'

Vinh danh 4 doanh nghiệp VN đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương 2017

Vinh danh 4 doanh nghiệp VN đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương 2017