Các nhà lãnh đạo Á-Âu tái khẳng định chủ nghĩa đa phương

Các nhà lãnh đạo Á-Âu tái khẳng định chủ nghĩa đa phương

Với chủ đề 'đối tác toàn cầu nhằm ứng phó với các thách thức toàn cầu', Hội nghị thượng đỉnh ASEM lần thứ...