Thủ tướng Malaysia vận động cử tri ủng hộ đối thủ cũ

Thủ tướng Malaysia vận động cử tri ủng hộ đối thủ cũ

Vua Malaysia hủy lễ mừng sinh nhật, trả tiền cho chính phủ

Vua Malaysia hủy lễ mừng sinh nhật, trả tiền cho chính phủ

Malaysia bắt nghi can từng dọa giết vua Muhammad V

Malaysia bắt nghi can từng dọa giết vua Muhammad V

Malaysia bắt giữ đối tượng dọa giết Quốc vương và Thủ tướng

Malaysia bắt giữ đối tượng dọa giết Quốc vương và Thủ tướng

Malaysia: Cựu lãnh đạo đối lập Anwar Ibrahim được ân xá

Malaysia: Cựu lãnh đạo đối lập Anwar Ibrahim được ân xá

Thủ tướng Malaysia duy trì nội các nhỏ gọn

Thủ tướng Malaysia duy trì nội các nhỏ gọn

Malaysia: Thủ tướng cam kết duy trì quan hệ tốt đẹp với quốc gia khác

Malaysia: Thủ tướng cam kết duy trì quan hệ tốt đẹp với quốc gia khác

Malaysia cam kết duy trì quan hệ tốt đẹp với tất cả các nước

Malaysia cam kết duy trì quan hệ tốt đẹp với tất cả các nước

Ở tuổi 92, Mahathir bất ngờ chiến thắng trong tuyển cử Malaysia

Ở tuổi 92, Mahathir bất ngờ chiến thắng trong tuyển cử Malaysia