Malaysia Autoshow 2020 tiếp tục bị hoãn đến tháng 4 năm sau

Malaysia Autoshow 2020 tiếp tục bị hoãn đến tháng 4 năm sau

Malaysia Autoshow 2020 sau hai lần bị trì hoãn tổ chức vào tháng 4 và tháng 7 năm nay, đã tiếp tục bị hoãn...