Biển Đông và những diễn tiến

Biển Đông và những diễn tiến

Quân đội Mỹ tập trận liên tiếp, Nhật tố cáo Trung Quốc tìm cách cưỡng ép tạo ra sự đã rồi… là những sự kiện...