Cận cảnh đội vệ sĩ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Cận cảnh đội vệ sĩ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Hình ảnh ấn tượng đầu tiên khi ông Kim Jong -un đến Việt Nam

Hình ảnh ấn tượng đầu tiên khi ông Kim Jong -un đến Việt Nam

Giải mã lý do tại sao 12 vệ sĩ chạy theo xe của lãnh đạo Kim Jong Un tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Giải mã lý do tại sao 12 vệ sĩ chạy theo xe của lãnh đạo Kim Jong Un tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Đội vệ sĩ của Chủ tịch Kim Jong-un: Lá chắn sống của người đứng đầu Triều Tiên

Đội vệ sĩ của Chủ tịch Kim Jong-un: Lá chắn sống của người đứng đầu Triều Tiên

Hình ảnh đội vệ sĩ áo đen của ông Kim Jong-un tại ga Đồng Đăng

Hình ảnh đội vệ sĩ áo đen của ông Kim Jong-un tại ga Đồng Đăng

Tại sao xe của ông Kim Jong Un lại cần có các vệ sĩ chạy theo?

Tại sao xe của ông Kim Jong Un lại cần có các vệ sĩ chạy theo?

Tại sao xe của ông Kim Jong Un lại cần có các vệ sĩ chạy theo?

Tại sao xe của ông Kim Jong Un lại cần có các vệ sĩ chạy theo?