Mai vàng bị 'bỏ rơi' ở lễ hội hoa Yên Tử

Mai vàng bị 'bỏ rơi' ở lễ hội hoa Yên Tử

Quảng Ninh: Lễ hội hoa Anh đào - Mai vàng Yên Tử năm 2019

Quảng Ninh: Lễ hội hoa Anh đào - Mai vàng Yên Tử năm 2019

Khai mạc Lễ hội hoa Anh đào - Mai vàng Yên Tử 2019

Khai mạc Lễ hội hoa Anh đào - Mai vàng Yên Tử 2019

Đặc sắc Lễ hội hoa Anh đào - Mai vàng Yên Tử 2019

Đặc sắc Lễ hội hoa Anh đào - Mai vàng Yên Tử 2019

Rực rỡ lễ Hội hoa Anh đào - Mai vàng – Yên Tử 2019

Rực rỡ lễ Hội hoa Anh đào - Mai vàng – Yên Tử 2019

Khai mạc Lễ hội Hoa Anh đào - Mai vàng Yên Tử 2019

Khai mạc Lễ hội Hoa Anh đào - Mai vàng Yên Tử 2019

Rực rỡ sắc hoa Anh Đào - Mai vàng Yên Tử 2019

Rực rỡ sắc hoa Anh Đào - Mai vàng Yên Tử 2019

Rực rỡ Lễ hội Hoa Anh đào - Mai vàng Yên Tử 2019

Rực rỡ Lễ hội Hoa Anh đào - Mai vàng Yên Tử 2019

Mai vàng cùng hoa anh đào khoe sắc dưới non thiêng Yên Tử

Mai vàng cùng hoa anh đào khoe sắc dưới non thiêng Yên Tử

Lễ hội hoa Anh đào - Mai vàng Yên Tử 2019 sẽ được diễn ra trong 9 ngày

Lễ hội hoa Anh đào - Mai vàng Yên Tử 2019 sẽ được diễn ra trong 9 ngày