Thí sinh Sơn La, Hòa Bình lọt top thủ khoa Học viện Kỹ thuật quân sự

Thí sinh Sơn La, Hòa Bình lọt top thủ khoa Học viện Kỹ thuật quân sự

Á khoa Học viện Kỹ thuật Quân sự là thí sinh Hòa Bình

Á khoa Học viện Kỹ thuật Quân sự là thí sinh Hòa Bình

Thí sinh Sơn La, Hòa Bình, Lạng Sơn đỗ thủ khoa các trường quân đội

Thí sinh Sơn La, Hòa Bình, Lạng Sơn đỗ thủ khoa các trường quân đội

Thí sinh Sơn La đỗ học viện Kỹ thuật quân sự với số điểm cao nhất

Thí sinh Sơn La đỗ học viện Kỹ thuật quân sự với số điểm cao nhất

Nam sinh Sơn La đạt điểm thi cao nhất vào HV Kỹ thuật Quân sự

Nam sinh Sơn La đạt điểm thi cao nhất vào HV Kỹ thuật Quân sự

Thí sinh Sơn La, Hòa Bình liên tục chiếm ngôi á khoa, thủ khoa trường khối Quân đội, Công an

Thí sinh Sơn La, Hòa Bình liên tục chiếm ngôi á khoa, thủ khoa trường khối Quân đội, Công an

Thí sinh Sơn La có điểm thi cao nhất vào Học viện Kỹ thuật quân sự

Thí sinh Sơn La có điểm thi cao nhất vào Học viện Kỹ thuật quân sự

Thí sinh điểm cao nhất Học viện Kỹ thuật Quân sự là người Sơn La

Thí sinh điểm cao nhất Học viện Kỹ thuật Quân sự là người Sơn La

Thí sinh Hòa Bình, Sơn La lọt top 3 điểm cao nhất Học viện Kỹ thuật Quân sự

Thí sinh Hòa Bình, Sơn La lọt top 3 điểm cao nhất Học viện Kỹ thuật Quân sự

Thí sinh Hòa Bình là Á khoa Học viện Kỹ thuật Quân sự

Thí sinh Hòa Bình là Á khoa Học viện Kỹ thuật Quân sự