Điều chỉnh thời gian tuyển sinh nếu thi tốt nghiệp THPT làm 2 đợt

Điều chỉnh thời gian tuyển sinh nếu thi tốt nghiệp THPT làm 2 đợt

Trước thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo có phương án cho việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT làm 2 đợt, nhiều...
Nhiều giải pháp để bảo đảm quyền lợi cao nhất cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2021

Nhiều giải pháp để bảo đảm quyền lợi cao nhất cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2021

Bộ GD&ĐT sẵn sàng phương án thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Bộ GD&ĐT sẵn sàng phương án thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Tính toán kỹ để thí sinh vùng cách ly thi THPT đợt 2

Tính toán kỹ để thí sinh vùng cách ly thi THPT đợt 2

Chỉ tổ chức thi tốt nghiệp THPT đúng kế hoạch cho những nơi an toàn

Chỉ tổ chức thi tốt nghiệp THPT đúng kế hoạch cho những nơi an toàn

Nếu thi tốt nghiệp THPT 2021 nhiều đợt: Ðảm bảo quyền lợi xét tuyển ÐH cho thí sinh

Nếu thi tốt nghiệp THPT 2021 nhiều đợt: Ðảm bảo quyền lợi xét tuyển ÐH cho thí sinh

Chỉ tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh không thuộc diện F0, F1, F2

Chỉ tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh không thuộc diện F0, F1, F2

Sẽ có giải pháp đảm bảo công bằng nếu tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT làm 2 đợt

Sẽ có giải pháp đảm bảo công bằng nếu tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT làm 2 đợt

Tổ chức thi tốt nghiệp THPT theo đúng kế hoạch, sẵn sàng có thêm đợt 2

Tổ chức thi tốt nghiệp THPT theo đúng kế hoạch, sẵn sàng có thêm đợt 2

Học sinh mắc COVID-19 và F1, F2 không thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1

Học sinh mắc COVID-19 và F1, F2 không thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1

Sẵn sàng phương án thi tốt nghiệp THPT 2 đợt nếu dịch bệnh phức tạp

Sẵn sàng phương án thi tốt nghiệp THPT 2 đợt nếu dịch bệnh phức tạp

'Chỉ tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt một ở những nơi an toàn'

'Chỉ tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt một ở những nơi an toàn'

Đảm bảo công bằng cho thí sinh nếu thi tốt nghiệp THPT 2 đợt

Đảm bảo công bằng cho thí sinh nếu thi tốt nghiệp THPT 2 đợt

Thi tốt nghiệp THPT 2021: Chỉ tổ chức đợt thi ngày 7-8/7 cho những nơi an toàn

Thi tốt nghiệp THPT 2021: Chỉ tổ chức đợt thi ngày 7-8/7 cho những nơi an toàn

Tổ chức thi nhiều đợt cần chú trọng sự công bằng

Tổ chức thi nhiều đợt cần chú trọng sự công bằng

Bộ GD&ĐT lên tiếng về đề xuất thi tốt nghiệp THPT trong khu cách ly

Bộ GD&ĐT lên tiếng về đề xuất thi tốt nghiệp THPT trong khu cách ly

Bộ GD-ĐT lên tiếng về đề xuất thi tốt nghiệp THPT trong khu cách ly

Bộ GD-ĐT lên tiếng về đề xuất thi tốt nghiệp THPT trong khu cách ly

Thi tốt nghiệp THPT: Ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho giám thị

Thi tốt nghiệp THPT: Ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho giám thị

Không đổi lịch thi tốt nghiệp THPT 2021, thí sinh F1 thi riêng

Không đổi lịch thi tốt nghiệp THPT 2021, thí sinh F1 thi riêng

Bảo đảm mục tiêu kép trong tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Bảo đảm mục tiêu kép trong tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Đảm bảo thi tốt nghiệp THPT an toàn trong bối cảnh COVID-19 phức tạp

Đảm bảo thi tốt nghiệp THPT an toàn trong bối cảnh COVID-19 phức tạp

Tính phương án di chuyển đến điểm thi với các thí sinh diện F1 phải cách ly

Tính phương án di chuyển đến điểm thi với các thí sinh diện F1 phải cách ly

Dự kiến có nhiều phương án thi tốt nghiệp THPT khi trên 400 thí sinh là F0, F1

Dự kiến có nhiều phương án thi tốt nghiệp THPT khi trên 400 thí sinh là F0, F1

Thi tốt nghiệp THPT: Tổ chức điểm thi riêng cho thí sinh F1

Thi tốt nghiệp THPT: Tổ chức điểm thi riêng cho thí sinh F1

Cả nước hiện có 412 thí sinh lớp 12 thuộc diện F0, F1

Cả nước hiện có 412 thí sinh lớp 12 thuộc diện F0, F1

18 học sinh lớp 12 mắc Covid-19

18 học sinh lớp 12 mắc Covid-19

18 học sinh lớp 12 là F0, 394 thí sinh thi tốt nghiệp THPT là F1

18 học sinh lớp 12 là F0, 394 thí sinh thi tốt nghiệp THPT là F1

Ông Mai Văn Trinh: Có 18 học sinh lớp 12 mắc COVID -19

Ông Mai Văn Trinh: Có 18 học sinh lớp 12 mắc COVID -19

Thi tốt nghiệp THPT năm 2021: 18 thí sinh mắc COVID-19

Thi tốt nghiệp THPT năm 2021: 18 thí sinh mắc COVID-19

Cả nước đang có 18 thí sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT mắc Covid-19

Cả nước đang có 18 thí sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT mắc Covid-19

Sẽ tổ chức thêm đợt thi tốt nghiệp THPT trong trường hợp bất khả kháng

Sẽ tổ chức thêm đợt thi tốt nghiệp THPT trong trường hợp bất khả kháng

18 học sinh lớp 12 là F0, 394 thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2021 là F1

18 học sinh lớp 12 là F0, 394 thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2021 là F1

Thi tốt nghiệp THPT 2021: Hiện có 18 học sinh lớp 12 mắc COVID-19

Thi tốt nghiệp THPT 2021: Hiện có 18 học sinh lớp 12 mắc COVID-19

Bộ GD&ĐT kéo dài thời gian kết thúc năm học đến sau 31/5

Bộ GD&ĐT kéo dài thời gian kết thúc năm học đến sau 31/5

Các 'F' thi tốt nghiệp THPT 2021 như thế nào?

Các 'F' thi tốt nghiệp THPT 2021 như thế nào?

Phương án thi tốt nghiệp đối với các thí sinh diện F0, F1, F2, F3

Phương án thi tốt nghiệp đối với các thí sinh diện F0, F1, F2, F3

Hôm nay là ngày cuối đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2021

Hôm nay là ngày cuối đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2021

Hạn cuối nộp hồ sơ thi tốt nghiệp THPT, thí sinh nào được xét đặc cách tốt nghiệp?

Hạn cuối nộp hồ sơ thi tốt nghiệp THPT, thí sinh nào được xét đặc cách tốt nghiệp?

Mắc COVID-19 có được đặc cách xét tốt nghiệp THPT không?

Mắc COVID-19 có được đặc cách xét tốt nghiệp THPT không?

Thí sinh mắc COVID-19 không thể dự thi sẽ được đặc cách xét tốt nghiệp THPT

Thí sinh mắc COVID-19 không thể dự thi sẽ được đặc cách xét tốt nghiệp THPT

Ba trường hợp học sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT

Ba trường hợp học sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT

Đặc cách xét tốt nghiệp THPT đối với thí sinh mắc Covid-19

Đặc cách xét tốt nghiệp THPT đối với thí sinh mắc Covid-19

Thí sinh diện F0, F1, F2 sẽ thi tốt nghiệp THPT theo phương án nào?

Thí sinh diện F0, F1, F2 sẽ thi tốt nghiệp THPT theo phương án nào?

Thí sinh mắc Covid-19 được đặc cách xét tốt nghiệp trung học phổ thông

Thí sinh mắc Covid-19 được đặc cách xét tốt nghiệp trung học phổ thông

Thí sinh mắc Covid-19 được đặc cách xét tốt nghiệp THPT

Thí sinh mắc Covid-19 được đặc cách xét tốt nghiệp THPT