Thu bộ 'đồ nghề' khủng của 'trùm' đòi nợ đất Quảng Xương

Thu bộ 'đồ nghề' khủng của 'trùm' đòi nợ đất Quảng Xương

Bắt nhóm chuyên bảo kê địa bàn gặt lúa

Bắt nhóm chuyên bảo kê địa bàn gặt lúa

Công an huyện Quảng Xương: Bắt giữ 6 đối tượng chuyên bảo kê máy gặt lúa

Công an huyện Quảng Xương: Bắt giữ 6 đối tượng chuyên bảo kê máy gặt lúa

Đối tượng bảo kê máy gặt chống trả công an khi bị bắt

Đối tượng bảo kê máy gặt chống trả công an khi bị bắt

Bắt nhóm giang hồ bảo kê máy gặt, đòi nợ thuê

Bắt nhóm giang hồ bảo kê máy gặt, đòi nợ thuê

Mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép

Khởi tố ổ nhóm chuyên đòi nợ thuê, bảo kê máy gặt lúa ở Thanh Hóa

Khởi tố ổ nhóm chuyên đòi nợ thuê, bảo kê máy gặt lúa ở Thanh Hóa

Thanh Hóa: Bắt 6 đối tượng chuyên bảo kê máy gặt lúa

Thanh Hóa: Bắt 6 đối tượng chuyên bảo kê máy gặt lúa

Bảo kê gặt lúa, côn đồ ngang ngược 'ném bom xăng' chống trả khi bị bắt

Bảo kê gặt lúa, côn đồ ngang ngược 'ném bom xăng' chống trả khi bị bắt

Côn đồ 'hành nghề' bảo kê ném bom xăng vào cảnh sát khi bị truy bắt

Côn đồ 'hành nghề' bảo kê ném bom xăng vào cảnh sát khi bị truy bắt

Bắt 6 đối tượng chuyên bảo kê máy gặt lúa của người dân.

Bắt 6 đối tượng chuyên bảo kê máy gặt lúa của người dân.

Thanh Hóa: Bắt giữ nhóm thanh niên chuyên bảo kê máy gặt lúa

Thanh Hóa: Bắt giữ nhóm thanh niên chuyên bảo kê máy gặt lúa

Bị bắt, côn đồ bảo kê máy gặt lúa ném 'bom xăng' về phía công an

Bị bắt, côn đồ bảo kê máy gặt lúa ném 'bom xăng' về phía công an

Bị vây bắt, côn đồ ném 'bom xăng' vào công an để thoát thân

Bị vây bắt, côn đồ ném 'bom xăng' vào công an để thoát thân

Kẻ cầm đầu nhóm bảo kê máy gặt ném 'bom xăng' chống trả cảnh sát

Kẻ cầm đầu nhóm bảo kê máy gặt ném 'bom xăng' chống trả cảnh sát

Thanh Hóa: Khởi tố nhóm bảo kê máy gặt, ném 'bom xăng' vào Công an

Thanh Hóa: Khởi tố nhóm bảo kê máy gặt, ném 'bom xăng' vào Công an