Trao quyết định nghỉ hưu đối với Chủ tịch huyện chưa có bằng đại học

Trao quyết định nghỉ hưu đối với Chủ tịch huyện chưa có bằng đại học

Chủ tịch huyện Thạnh Trị thiếu trung thực đã xin nghỉ hưu trước tuổi

Chủ tịch huyện Thạnh Trị thiếu trung thực đã xin nghỉ hưu trước tuổi

Chủ tịch huyện khai khống bằng đại học nghỉ hưu trước tuổi

Chủ tịch huyện khai khống bằng đại học nghỉ hưu trước tuổi

Chủ tịch huyện khai man trình độ đại học ở Sóc Trăng nghỉ hưu trước tuổi

Chủ tịch huyện khai man trình độ đại học ở Sóc Trăng nghỉ hưu trước tuổi

Chủ tịch huyện 'khai khống' bằng đại học nghỉ hưu trước tuổi

Chủ tịch huyện 'khai khống' bằng đại học nghỉ hưu trước tuổi

Sóc Trăng: Chủ tịch huyện không có bằng đại học nghỉ hưu trước tuổi

Sóc Trăng: Chủ tịch huyện không có bằng đại học nghỉ hưu trước tuổi

Chủ tịch UBND huyện xin nghỉ hưu trước tuổi

Chủ tịch UBND huyện xin nghỉ hưu trước tuổi

Chủ tịch huyện không có bằng đại học xin nghỉ hưu trước tuổi

Chủ tịch huyện không có bằng đại học xin nghỉ hưu trước tuổi

Chủ tịch huyện khai khống bằng ĐH bị...khiển trách: UBKT Tỉnh ủy nói gì?

Chủ tịch huyện khai khống bằng ĐH bị...khiển trách: UBKT Tỉnh ủy nói gì?

Chủ tịch huyện Thạnh Trị bị kỷ luật vì thiếu trung thực

Chủ tịch huyện Thạnh Trị bị kỷ luật vì thiếu trung thực

Chủ tịch UBND huyện bị kỷ luật vì khai man bằng đại học

Chủ tịch UBND huyện bị kỷ luật vì khai man bằng đại học

Sóc Trăng: Kỷ luật Chủ tịch huyện kê khai bằng cấp không trung thực

Sóc Trăng: Kỷ luật Chủ tịch huyện kê khai bằng cấp không trung thực

Chủ tịch huyện không có bằng đại học bị khiển trách, giữ nguyên vị trí, dân bức xúc

Chủ tịch huyện không có bằng đại học bị khiển trách, giữ nguyên vị trí, dân bức xúc

Sóc Trăng kỷ luật Chủ tịch huyện chưa có bằng đại học

Sóc Trăng kỷ luật Chủ tịch huyện chưa có bằng đại học

Sóc Trăng: Kỷ luật chủ tịch huyện 'khai man' bằng đại học

Sóc Trăng: Kỷ luật chủ tịch huyện 'khai man' bằng đại học

Chủ tịch huyện khai khống bằng đại học chỉ bị... khiển trách

Chủ tịch huyện khai khống bằng đại học chỉ bị... khiển trách

Kê khai không trung thực về bằng cấp, một Chủ tịch huyện bị kỷ luật

Kê khai không trung thực về bằng cấp, một Chủ tịch huyện bị kỷ luật

Chủ tịch huyện khai man bằng đại học bị kỷ luật

Chủ tịch huyện khai man bằng đại học bị kỷ luật

Chủ tịch huyện bị kỷ luật vì không có bằng đại học

Chủ tịch huyện bị kỷ luật vì không có bằng đại học

Kỷ luật Chủ tịch huyện vì khai man bằng đại học

Kỷ luật Chủ tịch huyện vì khai man bằng đại học

Sóc Trăng: Kỷ luật chủ tịch UBND huyện không có bằng đại học

Sóc Trăng: Kỷ luật chủ tịch UBND huyện không có bằng đại học

Khai lý lịch trình độ đại học, Chủ tịch huyện bị kỷ luật vì không có bằng

Khai lý lịch trình độ đại học, Chủ tịch huyện bị kỷ luật vì không có bằng

Khai hồ sơ ứng cử không trung thực, chủ tịch huyện bị kỷ luật

Khai hồ sơ ứng cử không trung thực, chủ tịch huyện bị kỷ luật

Sóc Trăng kỷ luật chủ tịch huyện không có bằng đại học

Sóc Trăng kỷ luật chủ tịch huyện không có bằng đại học

Sóc Trăng: Chủ tịch huyện không trung thực khi nói có bằng đại học

Sóc Trăng: Chủ tịch huyện không trung thực khi nói có bằng đại học

Kỷ luật chủ tịch huyện khai man bằng đại học

Kỷ luật chủ tịch huyện khai man bằng đại học

Kỷ luật Chủ tịch huyện không có bằng đại học

Kỷ luật Chủ tịch huyện không có bằng đại học

Suýt bị kỷ luật vì tố cáo chủ tịch huyện không có bằng đại học

Suýt bị kỷ luật vì tố cáo chủ tịch huyện không có bằng đại học

Sóc Trăng: Chủ tịch huyện bị kỷ luật vì không có bằng đại học

Sóc Trăng: Chủ tịch huyện bị kỷ luật vì không có bằng đại học

Đại úy bị cướp xe, bạn bỏ chạy: Ôtô đi thuê?

Đại úy bị cướp xe, bạn bỏ chạy: Ôtô đi thuê?

Tặng bằng khen cho học sinh trả lại 40 triệu đồng cho người đánh mất

Tặng bằng khen cho học sinh trả lại 40 triệu đồng cho người đánh mất

HS trả lại cho 40 triệu cho người bị mất: 'Người lớn có lúc chưa làm được'

HS trả lại cho 40 triệu cho người bị mất: 'Người lớn có lúc chưa làm được'

Chuyện ít biết về gia cảnh học sinh trả 40 triệu đồng cho người mất

Chuyện ít biết về gia cảnh học sinh trả 40 triệu đồng cho người mất