Bị kiểm tra, chủ lò mổ giấu thịt vào nhà vệ sinh

Bị kiểm tra, chủ lò mổ giấu thịt vào nhà vệ sinh

Lò mổ lợn lậu ngang nhiên hoạt động sau nhiều lần bị xử phạt

Lò mổ lợn lậu ngang nhiên hoạt động sau nhiều lần bị xử phạt

Xử phạt nhiều lần vẫn tái phạm lò mổ lậu

Xử phạt nhiều lần vẫn tái phạm lò mổ lậu

Lò mổ lợn không phép, nhiều lần bị xử phạt vẫn ngang nhiên hoạt động

Lò mổ lợn không phép, nhiều lần bị xử phạt vẫn ngang nhiên hoạt động

Lò mổ lợn không phép, nhiều lần bị xử phạt vẫn ngang nhiên hoạt động

Lò mổ lợn không phép, nhiều lần bị xử phạt vẫn ngang nhiên hoạt động

Bà chủ lò mổ lậu 'thề' bỏ nghề vì bị xử phạt quá nhiều lần

Bà chủ lò mổ lậu 'thề' bỏ nghề vì bị xử phạt quá nhiều lần

Triệt phá lò mổ heo lậu tái phạm nhiều lần

Triệt phá lò mổ heo lậu tái phạm nhiều lần

Đồng Nai: Cơ sở mổ heo lậu bị xử phạt 4 lần vẫn tiếp tục vi phạm

Đồng Nai: Cơ sở mổ heo lậu bị xử phạt 4 lần vẫn tiếp tục vi phạm

Triệt phá lò mổ heo lậu nhiều lần vi phạm

Triệt phá lò mổ heo lậu nhiều lần vi phạm