Nữ tiếp viên quán karaoke lẻn vào phòng bà chủ trộm đồ

Nữ tiếp viên quán karaoke lẻn vào phòng bà chủ trộm đồ

Cô gái 24 tuổi nghiện ma túy được nhận vào làm tiếp viên quán karaoke, sau đó đã lẻn vào phòng bà chủ trộm...