Trọn đời bám biển: Đạp sóng Hoàng Sa, Trường Sa

Trọn đời bám biển: Đạp sóng Hoàng Sa, Trường Sa

Nhiều đời cha truyền con nối, những sói biển ở miền Trung đạp sóng vươn khơi bám biển, cùng giúp nhau làm...
Đạo diễn Christophe Thiry: Truyện Kiều cho tôi du hành qua nhiều nền văn hóa

Đạo diễn Christophe Thiry: Truyện Kiều cho tôi du hành qua nhiều nền văn hóa

Nghệ sĩ Pháp gây bất ngờ khi dựng nhạc kịch về Kiều

Nghệ sĩ Pháp gây bất ngờ khi dựng nhạc kịch về Kiều

Nhạc kịch Kim Vân Kiều: Tấm lòng của những nghệ sĩ Pháp

Nhạc kịch Kim Vân Kiều: Tấm lòng của những nghệ sĩ Pháp

Các nghệ sĩ Pháp đưa Truyện Kiều lên sân khấu nhạc kịch

Các nghệ sĩ Pháp đưa Truyện Kiều lên sân khấu nhạc kịch

Nhạc kịch Kim Vân Kiều bằng tiếng Pháp

Nhạc kịch Kim Vân Kiều bằng tiếng Pháp

Đưa Truyện Kiều lên sân khấu nhạc kịch tiếng Pháp

Đưa Truyện Kiều lên sân khấu nhạc kịch tiếng Pháp