Bóp chết vợ hờ vì kích dục cho khách

Bóp chết vợ hờ vì kích dục cho khách

Trai có vợ giết người tình vì làm dịch vụ nhạy cảm

Trai có vợ giết người tình vì làm dịch vụ nhạy cảm

Người tình không thích cafe 'đèn mờ', chủ quán bị bóp cổ đến chết

Người tình không thích cafe 'đèn mờ', chủ quán bị bóp cổ đến chết

Bóp chết vợ hờ vì hành nghề 'cà phê kích dục'

Bóp chết vợ hờ vì hành nghề 'cà phê kích dục'

Cặp kè với đàn ông có vợ, chủ quán cà phê kích dục bị bóp cổ tới chết

Cặp kè với đàn ông có vợ, chủ quán cà phê kích dục bị bóp cổ tới chết

Bóp chết vợ hờ vì 'tiếp khách' tại nhà

Bóp chết vợ hờ vì 'tiếp khách' tại nhà

Người đàn ông có vợ sát hại tình nhân vì... ghen tuông

Người đàn ông có vợ sát hại tình nhân vì... ghen tuông

Cuồng ghen, người đàn ông bóp cổ nhân tình đến chết

Cuồng ghen, người đàn ông bóp cổ nhân tình đến chết

Bóp cổ người tình tới chết chỉ vì cười với 'trai lạ'

Bóp cổ người tình tới chết chỉ vì cười với 'trai lạ'

Y án gã đàn ông đã có gia đình đánh nhân tình đến chết do cuồng ghen

Y án gã đàn ông đã có gia đình đánh nhân tình đến chết do cuồng ghen

Giết người tình vì kinh doanh cà phê... đèn mờ

Giết người tình vì kinh doanh cà phê... đèn mờ

Ghen tuông, bóp cổ người tình tới chết

Ghen tuông, bóp cổ người tình tới chết

Ghen tuông, sát hại người tình ở quán cà phê

Ghen tuông, sát hại người tình ở quán cà phê