Hai nữ sinh vẽ truyện tranh Gạc Ma thắp lên tình yêu biển đảo

Hai nữ sinh vẽ truyện tranh Gạc Ma thắp lên tình yêu biển đảo

Khen thưởng tác giả truyện tranh Gạc Ma và những người anh hùng

Khen thưởng tác giả truyện tranh Gạc Ma và những người anh hùng

Xúc động trước Truyện tranh Gạc Ma của 3 cô trò

Xúc động trước Truyện tranh Gạc Ma của 3 cô trò

Truyện tranh 'Gạc Ma và những người anh hùng' đoạt Giải Nhì quốc gia

Truyện tranh 'Gạc Ma và những người anh hùng' đoạt Giải Nhì quốc gia

Học sinh lớp 8 làm truyện tranh về Gạc Ma nhận giải quốc gia

Học sinh lớp 8 làm truyện tranh về Gạc Ma nhận giải quốc gia

Hai nữ sinh vẽ truyện tranh Gạc Ma thắp lên tình yêu biển đảo

Hai nữ sinh vẽ truyện tranh Gạc Ma thắp lên tình yêu biển đảo

Tái hiện trận chiến Gạc Ma bằng truyện tranh của những học sinh yêu lịch sử

Tái hiện trận chiến Gạc Ma bằng truyện tranh của những học sinh yêu lịch sử