Quảng Bình: Thêm 6 đối tượng phá rừng tại VQG Phong Nha- Kẻ Bàng bị khởi tố

Quảng Bình: Thêm 6 đối tượng phá rừng tại VQG Phong Nha- Kẻ Bàng bị khởi tố

Quảng Bình: Khởi tố thêm 6 đối tượng phá rừng Phong Nha - Kẻ Bàng

Quảng Bình: Khởi tố thêm 6 đối tượng phá rừng Phong Nha - Kẻ Bàng

Bắt thêm 6 bị can trong vụ phá rừng tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Bắt thêm 6 bị can trong vụ phá rừng tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Vụ phá rừng đặc dụng ở Phong Nha - Kẻ Bàng: Khởi tố và bắt tạm giam thêm 6 đối tượng

Vụ phá rừng đặc dụng ở Phong Nha - Kẻ Bàng: Khởi tố và bắt tạm giam thêm 6 đối tượng

Khởi tố thêm 6 đối tượng trong vụ phá rừng Phong Nha - Kẻ Bàng

Khởi tố thêm 6 đối tượng trong vụ phá rừng Phong Nha - Kẻ Bàng

Quảng Bình: Khởi tố thêm 6 đối tượng phá rừng Phong Nha - Kẻ Bàng

Quảng Bình: Khởi tố thêm 6 đối tượng phá rừng Phong Nha - Kẻ Bàng

Khởi tố thêm 6 đối tượng trong vụ phá rừng nghiêm trọng tại VQG Phong Nha

Khởi tố thêm 6 đối tượng trong vụ phá rừng nghiêm trọng tại VQG Phong Nha

Phê chuẩn khởi tố thêm 6 đối tượng phá rừng Phong Nha - Kẻ Bàng

Phê chuẩn khởi tố thêm 6 đối tượng phá rừng Phong Nha - Kẻ Bàng

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ phá rừng tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ phá rừng tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Khởi tố thêm 6 đối tượng phá rừng di sản Phong Nha - Kẻ Bàng

Khởi tố thêm 6 đối tượng phá rừng di sản Phong Nha - Kẻ Bàng

Khởi tố thêm 6 đối tượng vụ phá rừng tại Phong Nha - Kẻ Bàng

Khởi tố thêm 6 đối tượng vụ phá rừng tại Phong Nha - Kẻ Bàng

Quảng Bình: Khởi tố 5 đối tượng phá rừng lấy gỗ lim ở Trường Sơn

Quảng Bình: Khởi tố 5 đối tượng phá rừng lấy gỗ lim ở Trường Sơn

Rừng già 'chảy máu' vì 'voi chui lọt lỗ kim'

Rừng già 'chảy máu' vì 'voi chui lọt lỗ kim'

Quảng Bình: Thưởng nóng chuyên án rừng Phong Nha - Kẻ Bàng bị 'xẻ thịt'

Quảng Bình: Thưởng nóng chuyên án rừng Phong Nha - Kẻ Bàng bị 'xẻ thịt'

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ phá rừng Vườn Quốc gia Phong Nha -Kẻ Bàng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ phá rừng Vườn Quốc gia Phong Nha -Kẻ Bàng

Khởi tố 7 đối tượng vụ phá rừng ở Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng

Khởi tố 7 đối tượng vụ phá rừng ở Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng

Vụ phá rừng ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng: Khởi tố 7 đối tượng

Vụ phá rừng ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng: Khởi tố 7 đối tượng

Bắt giam nhóm đối tượng phá rừng gỗ mun trong Vườn di sản Phong Nha

Bắt giam nhóm đối tượng phá rừng gỗ mun trong Vườn di sản Phong Nha

Bắt giam nhóm đối tượng phá rừng gỗ mun trong Vườn di sản Phong Nha

Bắt giam nhóm đối tượng phá rừng gỗ mun trong Vườn di sản Phong Nha

Quảng Bình: Khởi tố 7 đối tượng phá rừng đặc dụng ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Quảng Bình: Khởi tố 7 đối tượng phá rừng đặc dụng ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Bắt giam nhóm đối tượng phá rừng gỗ quý tại Phong Nha – Kẻ Bàng

Bắt giam nhóm đối tượng phá rừng gỗ quý tại Phong Nha – Kẻ Bàng

Quảng Bình: Khởi tố 7 đối tượng phá rừng ở VQG Phong Nha-Kẻ Bàng

Quảng Bình: Khởi tố 7 đối tượng phá rừng ở VQG Phong Nha-Kẻ Bàng

Quảng Bình: Khởi tố nhóm đối tượng phá rừng Phong Nha Kẻ Bàng

Quảng Bình: Khởi tố nhóm đối tượng phá rừng Phong Nha Kẻ Bàng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ phá rừng nghiêm trọng tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ phá rừng nghiêm trọng tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

Khởi tố bảy đối tượng phá rừng đặc dụng Phong Nha - Kẻ Bàng

Khởi tố bảy đối tượng phá rừng đặc dụng Phong Nha - Kẻ Bàng

Quảng Bình: Bắt giam nhóm đối tượng phá rừng gỗ quý tại Phong Nha – Kẻ Bàng

Quảng Bình: Bắt giam nhóm đối tượng phá rừng gỗ quý tại Phong Nha – Kẻ Bàng

Bắt tạm giam các đối tượng phá rừng tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Bắt tạm giam các đối tượng phá rừng tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Quảng Bình: Khởi tố 7 đối tượng phá rừng Phong Nha Kẻ Bàng

Quảng Bình: Khởi tố 7 đối tượng phá rừng Phong Nha Kẻ Bàng