Tiết lộ về mối tình hận của vua Duy Tân

Tiết lộ về mối tình hận của vua Duy Tân

Mối tình ấp ủ suốt 2 năm trời nhưng cuối cùng vua Duy Tân phải ôm mối hận mà từ hôn để tránh làm liên lụy...