Gia Lai: Sẽ kỷ luật lãnh đạo huyện để mất rừng?

Gia Lai: Sẽ kỷ luật lãnh đạo huyện để mất rừng?

Kỷ luật 6 cán bộ liên quan đến rừng bị tàn phá

Kỷ luật 6 cán bộ liên quan đến rừng bị tàn phá

Tố cáo sai phạm bị quy... mất đoàn kết

Tố cáo sai phạm bị quy... mất đoàn kết

Cán bộ, nhân viên ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa bị đề nghị xử lý trách nhiệm

Cán bộ, nhân viên ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa bị đề nghị xử lý trách nhiệm

VKS tối cao vào cuộc vụ sai phạm 5,3 tỷ đồng ở Gia Lai

VKS tối cao vào cuộc vụ sai phạm 5,3 tỷ đồng ở Gia Lai

Điều tra dấu hiệu trục lợi hơn 5 tỷ đồng ở BQL rừng Đăk Đoa

Điều tra dấu hiệu trục lợi hơn 5 tỷ đồng ở BQL rừng Đăk Đoa

Ban quản lý rừng Đắk Đoa trục lợi hơn 5 tỷ đồng

Thêm lời cảnh báo từ việc Ban quản lý rừng ở Gia Lai trục lợi

Ban quản lý rừng phòng hộ chi sai hơn 5 tỉ đồng