Dịch bệnh hoành hành, hàng chục ha tôm ở Nghệ An chết trắng

Dịch bệnh hoành hành, hàng chục ha tôm ở Nghệ An chết trắng

Hơn một tháng qua, người nuôi tôm ở Nghệ An như ngồi trên đống lửa khi hàng chục ha tôm thẻ chân trắng vụ 1...