Sự vui vầy của phu thê phải chăng chỉ ở chuyện gối chăn?

Sự vui vầy của phu thê phải chăng chỉ ở chuyện gối chăn?

Sống trên đời nếu chỉ mải lo việc no bụng, ấm thân thì kiếp người mất hết cái thi vị. Hãy hòa mình vào...