Trả tiền nước máy nhưng phải dùng nước giếng

Trả tiền nước máy nhưng phải dùng nước giếng

Sự việc khiến cư dân vô cùng bức xúc và yêu cầu lập biên bản sự việc với sự chứng kiến của cơ quan chức năng.