Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng tạo thế và lực bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng tạo thế và lực bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

Xách 3.000 viên ma túy tổng hợp qua cửa khẩu ở Hà Tĩnh để lấy 20 triệu đồng

Xách 3.000 viên ma túy tổng hợp qua cửa khẩu ở Hà Tĩnh để lấy 20 triệu đồng

Vị khách đi nhờ ô tô vận chuyển hơn 3.000 viên ma túy tổng hợp

Vị khách đi nhờ ô tô vận chuyển hơn 3.000 viên ma túy tổng hợp

Vị khách đi nhờ

Vị khách đi nhờ

Vận chuyển thuê 3.000 viên ma túy tổng hợp lấy 20 triệu đồng tiền công

Vận chuyển thuê 3.000 viên ma túy tổng hợp lấy 20 triệu đồng tiền công

Bắt đối tượng vận chuyển khoảng 3.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam

Bắt đối tượng vận chuyển khoảng 3.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam

Chở 3.000 viên ma túy tổng hợp để nhận công 20 triệu đồng

Chở 3.000 viên ma túy tổng hợp để nhận công 20 triệu đồng

Đón lõng 'con buôn' ma túy số lượng khủng từ Lào về Hà Nội tiêu thụ

Đón lõng 'con buôn' ma túy số lượng khủng từ Lào về Hà Nội tiêu thụ

Bắt đối tượng vận chuyển 3.000 viên ma túy tổng hợp, 0,1 kg ma túy đá

Bắt đối tượng vận chuyển 3.000 viên ma túy tổng hợp, 0,1 kg ma túy đá

Hà Tĩnh: Bắt quả tang một đối tượng vận chuyển tới 3000 viên ma túy tổng hợp

Hà Tĩnh: Bắt quả tang một đối tượng vận chuyển tới 3000 viên ma túy tổng hợp

Vận chuyển 3.000 viên ma túy từ Lào vào Việt Nam lấy 20 triệu đồng tiền công

Vận chuyển 3.000 viên ma túy từ Lào vào Việt Nam lấy 20 triệu đồng tiền công

Vận chuyển 3.000 viên ma túy lấy 20 triệu đồng tiền công

Vận chuyển 3.000 viên ma túy lấy 20 triệu đồng tiền công

Hà Tĩnh: Bắt đối tượng vận chuyển 3.000 viên ma túy tổng hợp

Hà Tĩnh: Bắt đối tượng vận chuyển 3.000 viên ma túy tổng hợp

Hà Tĩnh: Bắt đối tượng vận chuyển 3.000 viên ma túy tổng hợp

Hà Tĩnh: Bắt đối tượng vận chuyển 3.000 viên ma túy tổng hợp

Vận chuyển lô ma túy hơn nửa tỷ đồng, lấy tiền công 20 triệu

Vận chuyển lô ma túy hơn nửa tỷ đồng, lấy tiền công 20 triệu

Ôtô biển số Lào chở 3.000 viên ma túy tổng hợp

Ôtô biển số Lào chở 3.000 viên ma túy tổng hợp

Bị bắt khi vận chuyển 3.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam

Bị bắt khi vận chuyển 3.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam

Bắt đối tượng vận chuyển 3.000 viên ma túy qua Cửa khẩu Cầu Treo về Hà Nội

Bắt đối tượng vận chuyển 3.000 viên ma túy qua Cửa khẩu Cầu Treo về Hà Nội