Ba gã trai bắt giữ 2 người phụ nữ để đòi tiền

Ba gã trai bắt giữ 2 người phụ nữ để đòi tiền

Hai người phụ nữ bị nhóm thanh niên bắt giữ vì nợ nần tiền bạc

Hai người phụ nữ bị nhóm thanh niên bắt giữ vì nợ nần tiền bạc

Thanh Hóa: Nhóm côn đồ bắt giữ 2 phụ nữ làm 'con tin' để đòi nợ

Thanh Hóa: Nhóm côn đồ bắt giữ 2 phụ nữ làm 'con tin' để đòi nợ

3 thanh niên vào tận nhà bắt 2 phụ nữ để đòi nợ

3 thanh niên vào tận nhà bắt 2 phụ nữ để đòi nợ

Bắt nhóm thanh niên giữ 2 phụ nữ trái phép để đòi nợ

Bắt nhóm thanh niên giữ 2 phụ nữ trái phép để đòi nợ

Cả nhóm thanh niên mang hung khí đi bắt phụ nữ làm 'con tin' để đòi nợ

Cả nhóm thanh niên mang hung khí đi bắt phụ nữ làm 'con tin' để đòi nợ

Thanh Hóa: Bắt giữ 3 đối tượng giam người để siết nợ

Thanh Hóa: Bắt giữ 3 đối tượng giam người để siết nợ

Dùng hung khí giữ người trái phép để đòi nợ

Dùng hung khí giữ người trái phép để đòi nợ

Nhóm thanh niên bắt giữ hai phụ nữ để đòi nợ

Nhóm thanh niên bắt giữ hai phụ nữ để đòi nợ

Công an Nga Sơn (Thanh Hóa) bắt 3 đối tượng giữ người để đòi nợ

Công an Nga Sơn (Thanh Hóa) bắt 3 đối tượng giữ người để đòi nợ

Công an Thanh Hóa bắt nhóm côn đồ giữ người trái phép để đòi nợ

Công an Thanh Hóa bắt nhóm côn đồ giữ người trái phép để đòi nợ

Ba kẻ côn đồ giam giữ trái phép, siết nợ hai phụ nữ

Ba kẻ côn đồ giam giữ trái phép, siết nợ hai phụ nữ

Quảng Ngãi: Lễ hội Điện Trường Bà ở Trà Bồng

Quảng Ngãi: Lễ hội Điện Trường Bà ở Trà Bồng