Ham quả lạ 1 triệu đồng/kg, ăn phải 'quả đắng' ngậm ngùi

Ham quả lạ 1 triệu đồng/kg, ăn phải 'quả đắng' ngậm ngùi

Ham quả lạ 1 triệu đồng/kg, ăn phải 'quả đắng' ngậm ngùi

Ham quả lạ 1 triệu đồng/kg, ăn phải 'quả đắng' ngậm ngùi

Ham quả lạ 1 triệu đồng/kg, ăn phải 'quả đắng' ngậm ngùi

Ham quả lạ 1 triệu đồng/kg, ăn phải 'quả đắng' ngậm ngùi

Ham quả lạ 1 triệu đồng/kg, ăn phải 'quả đắng' ngậm ngùi

Ham quả lạ 1 triệu đồng/kg, ăn phải 'quả đắng' ngậm ngùi

Ngậm 'trái đắng' vì cà chua thân gỗ MagicS, lỗi tại ai?

Ngậm 'trái đắng' vì cà chua thân gỗ MagicS, lỗi tại ai?

Tin lời 'đường mật', nông dân Lâm Đồng khốn khổ vì cây 'Magic S'

Tin lời 'đường mật', nông dân Lâm Đồng khốn khổ vì cây 'Magic S'

Khối ngọc nặng 16 tấn: Đại gia xẻ làm sập nằm cho mát lưng

Khối ngọc nặng 16 tấn: Đại gia xẻ làm sập nằm cho mát lưng

Thê thảm với cà chua từng được tâng bốc '1 triệu đồng/kg'

Thê thảm với cà chua từng được tâng bốc '1 triệu đồng/kg'

Nông dân Lâm Đồng khốn đốn khi cây Magic S không ai mua

Nông dân Lâm Đồng khốn đốn khi cây Magic S không ai mua

Giấc mơ cà chua thân gỗ 1 triệu đồng/kg tan tành

Giấc mơ cà chua thân gỗ 1 triệu đồng/kg tan tành

Thê thảm với cà chua từng được tâng bốc '1 triệu đồng/kg'

Thê thảm với cà chua từng được tâng bốc '1 triệu đồng/kg'

Vườn cà chua thân gỗ độc lạ sai trĩu quả ở Lâm Đồng

Vườn cà chua thân gỗ độc lạ sai trĩu quả ở Lâm Đồng