252 chai rượu ngoại không hóa đơn chứng từ bị bắt giữ

252 chai rượu ngoại không hóa đơn chứng từ bị bắt giữ

Thu giữ hàng trăm chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc trên đường vào Nam

Thu giữ hàng trăm chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc trên đường vào Nam

Cơ quan chức năng Đà Nẵng thu giữ nhiều loại rượu ngoại không rõ nguồn gốc

Cơ quan chức năng Đà Nẵng thu giữ nhiều loại rượu ngoại không rõ nguồn gốc

QLTT Đà Nẵng tạm giữ hàng trăm chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc

QLTT Đà Nẵng tạm giữ hàng trăm chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc

Đà Nẵng: Bắt giữ lô rượu ngoại không rõ nguồn gốc giá gần nửa tỷ đồng

Đà Nẵng: Bắt giữ lô rượu ngoại không rõ nguồn gốc giá gần nửa tỷ đồng

Tạm giữ hàng trăm chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc

Tạm giữ hàng trăm chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc

Đà Nẵng: Tạm giữ hàng trăm chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc

Đà Nẵng: Tạm giữ hàng trăm chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc

Bắt hàng trăm chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc đang trên đường tiêu thụ

Bắt hàng trăm chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc đang trên đường tiêu thụ

Đà Nẵng: Phát hiện 252 chai rượu ngoại không có hóa đơn chứng từ

Đà Nẵng: Phát hiện 252 chai rượu ngoại không có hóa đơn chứng từ