CLIP: Vì miếng ăn, sư tử đực hợp sức tấn công sư tử cái

CLIP: Vì miếng ăn, sư tử đực hợp sức tấn công sư tử cái

Màn thủy chiến ác liệt giữa kỳ đà với 4 chú chó

Màn thủy chiến ác liệt giữa kỳ đà với 4 chú chó

Thiếu cảnh giác, lợn rừng bị sư tử vồ được

Thiếu cảnh giác, lợn rừng bị sư tử vồ được

Thiếu cảnh giác, lợn rừng bị sử tử hạ sát trong 'chớp mắt'

Thiếu cảnh giác, lợn rừng bị sử tử hạ sát trong 'chớp mắt'

Clip: Cuộc chiến giành mồi vô cùng ác liệt của 2 đàn sư tử

Clip: Cuộc chiến giành mồi vô cùng ác liệt của 2 đàn sư tử

Vì đàn con, sư tử bất chấp tính mạng để săn trâu rừng

Vì đàn con, sư tử bất chấp tính mạng để săn trâu rừng

Clip: Sư tử ác chiến kinh hoàng chỉ vì tranh... xác hà mã chết

Clip: Sư tử ác chiến kinh hoàng chỉ vì tranh... xác hà mã chết

Clip: Trâu rừng 'tử chiến' trước 5 con sư tử đực

Clip: Trâu rừng 'tử chiến' trước 5 con sư tử đực

Clip: Hãi hùng trước cảnh đối mặt với cá voi khổng lồ như trong phim kinh dị

Clip: Hãi hùng trước cảnh đối mặt với cá voi khổng lồ như trong phim kinh dị

Clip: Linh dương đầu bò 'húc bay' 8 con sư tử

Clip: Linh dương đầu bò 'húc bay' 8 con sư tử

Linh dương đầu bò 'đơn thương độc mã' đả bại 8 con sư tử

Linh dương đầu bò 'đơn thương độc mã' đả bại 8 con sư tử

Linh dương đầu bò một mình đánh bại 8 sư tử

Linh dương đầu bò một mình đánh bại 8 sư tử

Clip: Linh dương đầu bò một mình đả bại 8 con sư tử

Clip: Linh dương đầu bò một mình đả bại 8 con sư tử

Clip: Quá 'ngông cuồng', sư tử suýt chết dưới hàm cá sấu

Clip: Quá 'ngông cuồng', sư tử suýt chết dưới hàm cá sấu

Trâu rừng tấn công bầy sư tử giải cứu đồng loại và 'cái kết đắng'

Trâu rừng tấn công bầy sư tử giải cứu đồng loại và 'cái kết đắng'

Tấn công sư tử, linh dương đầu bò trả giá bằng cả tính mạng

Tấn công sư tử, linh dương đầu bò trả giá bằng cả tính mạng