Xe máy va chạm với ô tô 16 chỗ, 2 người tử vong

Xe máy va chạm với ô tô 16 chỗ, 2 người tử vong

Xe máy đấu đầu ôtô, 2 người tử vong

Xe máy đấu đầu ôtô, 2 người tử vong

Va chạm với xe khách 16 chỗ, 2 người đi xe máy tử vong

Va chạm với xe khách 16 chỗ, 2 người đi xe máy tử vong

Hà Giang: Xe máy đối đầu xe khách, 2 người tử vong

Hà Giang: Xe máy đối đầu xe khách, 2 người tử vong

Xe máy va chạm ô tô 16 chỗ, 2 người tử vong

Xe máy va chạm ô tô 16 chỗ, 2 người tử vong

Hà Giang: Xe máy đấu đầu xe khách, 2 người tử vong tại chỗ

Hà Giang: Xe máy đấu đầu xe khách, 2 người tử vong tại chỗ

Va chạm xe máy, ô tô 16 chỗ bẹp đầu, 2 người tử vong

Va chạm xe máy, ô tô 16 chỗ bẹp đầu, 2 người tử vong

Hà Giang: Va chạm giao thông, 2 người tử vong tại chỗ

Hà Giang: Va chạm giao thông, 2 người tử vong tại chỗ

Hà Giang: Xe khách va chạm với xe máy, 2 người tử vong tại chỗ

Hà Giang: Xe khách va chạm với xe máy, 2 người tử vong tại chỗ

Đâm trực diện xe khách 16 chỗ, đôi nam nữ tử vong tại chỗ

Đâm trực diện xe khách 16 chỗ, đôi nam nữ tử vong tại chỗ

Va chạm với xe khách, 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ

Va chạm với xe khách, 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ

Va chạm với xe khách, hai người đi xe máy ngã văng xuống đường chết tại chỗ

Va chạm với xe khách, hai người đi xe máy ngã văng xuống đường chết tại chỗ