Từ đâu hàng chục bánh ma túy dạt về bờ biển ba tỉnh miền Trung?

Từ đâu hàng chục bánh ma túy dạt về bờ biển ba tỉnh miền Trung?

Một người nhặt rác lượm được 7,8 kg nghi ma túy đá

Một người nhặt rác lượm được 7,8 kg nghi ma túy đá

Thêm gần 8kg nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển Thừa Thiên Huế

Thêm gần 8kg nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển Thừa Thiên Huế

Liên tục phát hiện ma túy trôi trên biển

Liên tục phát hiện ma túy trôi trên biển

Thi thể không còn đầu gần nơi ma túy dạt vào

15 gói bột trắng in chữ Trung Quốc, nghi ma túy đá dạt biển miền Trung

15 gói bột trắng in chữ Trung Quốc, nghi ma túy đá dạt biển miền Trung

Đến lượt người dân Quảng Trị nhặt trên bãi biển 7kg nghi ma túy

Đến lượt người dân Quảng Trị nhặt trên bãi biển 7kg nghi ma túy

Tiếp nhận gần 8kg nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển Thừa Thiên Huế

Tiếp nhận gần 8kg nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển Thừa Thiên Huế

Nhặt được 8 gói nghi là ma túy đá trôi vào bờ biển

Nhặt được 8 gói nghi là ma túy đá trôi vào bờ biển

Người dân lại nhặt được các gói tinh thể màu trắng nghi ma túy đá

Người dân lại nhặt được các gói tinh thể màu trắng nghi ma túy đá

Phát hiện 8kg ma túy dạt vào biển

Phát hiện 8kg ma túy dạt vào biển

Người lượm ve chai nhặt được 8 gói tinh thể ghi chữ Trung Quốc, nghi là ma túy

Người lượm ve chai nhặt được 8 gói tinh thể ghi chữ Trung Quốc, nghi là ma túy

Đi nhặt ve chai, phát hiện gần 8kg 'chất lạ' nghi là ma túy đá

Đi nhặt ve chai, phát hiện gần 8kg 'chất lạ' nghi là ma túy đá

Phát hiện tinh thể nghi ma túy đá dạt biển Huế

Phát hiện tinh thể nghi ma túy đá dạt biển Huế

Đi nhặt ve chai, phát hiện gần 8kg nghi ma túy đá ở bờ biển

Đi nhặt ve chai, phát hiện gần 8kg nghi ma túy đá ở bờ biển

Đi nhặt ve chai, phát hiện gần 8kg nghi ma túy đá ở bờ biển

Đi nhặt ve chai, phát hiện gần 8kg nghi ma túy đá ở bờ biển

Nhặt ve chai bên bờ biển, người dân lượm được kiện hàng chữ Trung Quốc nghi ma túy đá

Nhặt ve chai bên bờ biển, người dân lượm được kiện hàng chữ Trung Quốc nghi ma túy đá

Người nhặt ve chai nộp 8 gói nghi ma túy đá dạt vào bờ biển Thừa Thiên - Huế

Người nhặt ve chai nộp 8 gói nghi ma túy đá dạt vào bờ biển Thừa Thiên - Huế

Nhặt gần 8 kg nghi ma túy đá ở bờ biển

Nhặt gần 8 kg nghi ma túy đá ở bờ biển

Huế: Lại phát hiện 8 gói in chữ Trung Quốc trôi trên biển nghi là ma túy đá

Huế: Lại phát hiện 8 gói in chữ Trung Quốc trôi trên biển nghi là ma túy đá

Gần 8 kg ma túy dạt vào bờ biển

Gần 8 kg ma túy dạt vào bờ biển

Phát hiện nhiều túi tinh thể trắng nghi ma túy ở dọc bờ biển

Phát hiện nhiều túi tinh thể trắng nghi ma túy ở dọc bờ biển

Lại phát hiện kiện hàng ghi chữ Trung Quốc, nghi chứa ma túy đá trôi trên biển Thừa Thiên - Huế

Lại phát hiện kiện hàng ghi chữ Trung Quốc, nghi chứa ma túy đá trôi trên biển Thừa Thiên - Huế