Mẹ hái nhầm lá ngón về nấu canh đãi bạn gái của con trai, cả nhà nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch

Mẹ hái nhầm lá ngón về nấu canh đãi bạn gái của con trai, cả nhà nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch

Hái nhầm lá ngón về nấu canh đãi khách, 4 người nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Hái nhầm lá ngón về nấu canh đãi khách, 4 người nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Thông tin mới nhất vụ chủ nhà hái nhầm lá ngón nấu canh đãi khách

Thông tin mới nhất vụ chủ nhà hái nhầm lá ngón nấu canh đãi khách

Hái nhầm lá ngón về nấu canh đãi khách, 4 người nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Hái nhầm lá ngón về nấu canh đãi khách, 4 người nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Hái nhầm lá ngón làm canh đãi khách, 4 người nguy kịch

Hái nhầm lá ngón làm canh đãi khách, 4 người nguy kịch

Hái nhầm lá ngón đãi khách, 4 người nhập viện

Hái nhầm lá ngón đãi khách, 4 người nhập viện

Cả gia đình nguy kịch sau khi lấy nhầm lá ngón nấu canh

Cả gia đình nguy kịch sau khi lấy nhầm lá ngón nấu canh

Ăn nhầm lá ngón, 4 người trong gia đình nguy kịch

Ăn nhầm lá ngón, 4 người trong gia đình nguy kịch

Bốn người nhập viện do ăn nhầm lá ngón

Bốn người nhập viện do ăn nhầm lá ngón

4 người trong gia đình nhập viện vì ăn nhầm lá ngón

4 người trong gia đình nhập viện vì ăn nhầm lá ngón