Lớp học... chủ quyền

Lớp học... chủ quyền

Đó là những buổi học thực tế về chủ quyền, lãnh thổ của các em học sinh điểm trường tiểu học bản Troi, xã...
Ma coong - Mùa trăng thiêng

Ma coong - Mùa trăng thiêng

Độc đáo lễ hội đập trống của người Ma Coong

Độc đáo lễ hội đập trống của người Ma Coong

Sắc xuân trên Đường 20 Quyết thắng

Sắc xuân trên Đường 20 Quyết thắng

Trao tặng công trình nước sạch cho trường học vùng cao tại tỉnh Quảng Bình

Trao tặng công trình nước sạch cho trường học vùng cao tại tỉnh Quảng Bình

Trao tặng công trình nước sạch cho trường học vùng cao tại Quảng Bình

Trao tặng công trình nước sạch cho trường học vùng cao tại Quảng Bình

Tấm lòng thiện nguyện của cô giáo Bùi Thị Hồng

Tấm lòng thiện nguyện của cô giáo Bùi Thị Hồng

Bản Troi và giấc mơ con chữ

Bản Troi và giấc mơ con chữ

Những điều 'tai nghe, mắt thấy' ở bản 61

Những điều 'tai nghe, mắt thấy' ở bản 61

Người gìn giữ 'giấc mơ đêm trăng' trên đỉnh Trường Sơn

Người gìn giữ 'giấc mơ đêm trăng' trên đỉnh Trường Sơn

Báo Công an TPHCM tặng quà cứu trợ đồng bào xã biên giới Quảng Bình

Báo Công an TPHCM tặng quà cứu trợ đồng bào xã biên giới Quảng Bình

Xây dựng tiềm lực bảo vệ biên cương bằng những việc làm cụ thể

Xây dựng tiềm lực bảo vệ biên cương bằng những việc làm cụ thể

Cắm bản giúp bà con xóa bỏ hủ tục

Cắm bản giúp bà con xóa bỏ hủ tục

Chuyện ở Ma Coong

Chuyện ở Ma Coong

Chuyện mới ở Trường Sơn

Chuyện mới ở Trường Sơn

Nghề đan của tộc người Ma Coong sẽ đi về đâu?

Nghề đan của tộc người Ma Coong sẽ đi về đâu?

Hành trình đục đá tìm nước cho vùng biên khô khát

Hành trình đục đá tìm nước cho vùng biên khô khát

Hành trình đục đá tìm nước cho vùng biên khô khát (bài 2)

Hành trình đục đá tìm nước cho vùng biên khô khát (bài 2)

Hành trình đục đá tìm nước cho vùng biên khô khát

Hành trình đục đá tìm nước cho vùng biên khô khát

Khánh thành Tượng đài 'Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng Bình'

Khánh thành Tượng đài 'Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng Bình'

Bố Trạch (Quảng Bình) không tổ chức Lễ đón bằng ghi nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lễ hội đập trống người Ma Coong chứa đựng giá trị văn hóa đặc sắc

Lễ hội đập trống người Ma Coong chứa đựng giá trị văn hóa đặc sắc

Tới nơi mà các loài rắn đi lại hàng đàn tại Việt Nam

Tới nơi mà các loài rắn đi lại hàng đàn tại Việt Nam

Những mùa vàng trên miền biên giới

Những mùa vàng trên miền biên giới

Đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Bình đoàn kết, nỗ lực vươn lên

Đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Bình đoàn kết, nỗ lực vươn lên

Cái Tết thứ hai của đồng bào Ma Coong

Cái Tết thứ hai của đồng bào Ma Coong

Độc đáo lễ hội Đập trống Ma Coong ở Quảng Bình

Độc đáo lễ hội Đập trống Ma Coong ở Quảng Bình

Lễ hội đập trống của người Ma Coong là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lễ hội đập trống của người Ma Coong là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Công nhận 2 lễ hội ở Quảng Bình là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Công nhận 2 lễ hội ở Quảng Bình là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Lễ hội Đập trống Ma - Coong và Đua thuyền trên sông Kiến Giang là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lễ hội Đập trống Ma - Coong và Đua thuyền trên sông Kiến Giang là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia