Đi lấy mật, nhóm đối tượng 'tranh thủ' chặt hạ 4 cây gỗ Hương quý hiếm

Đi lấy mật, nhóm đối tượng 'tranh thủ' chặt hạ 4 cây gỗ Hương quý hiếm

Khai thác gỗ tại Vườn Quốc gia Yor Đôn chuẩn bị xét xử 15 đối tượng

Khai thác gỗ tại Vườn Quốc gia Yor Đôn chuẩn bị xét xử 15 đối tượng

Truy tố 15 bị can chặt hạ gỗ quý trong Vườn quốc gia Yók Đôn

Truy tố 15 bị can chặt hạ gỗ quý trong Vườn quốc gia Yók Đôn

Vườn quốc gia Yok Đôn bị khai thác gỗ quý: Truy tố 15 bị can

Vườn quốc gia Yok Đôn bị khai thác gỗ quý: Truy tố 15 bị can

Truy tố 15 đối tượng phá rừng Vườn quốc gia Yok Đôn

Truy tố 15 đối tượng phá rừng Vườn quốc gia Yok Đôn

Vườn quốc gia Yok Đôn bị tàn phá: Truy tố 15 nghi can

Vườn quốc gia Yok Đôn bị tàn phá: Truy tố 15 nghi can

Cưa trộm gỗ quý trong Vườn quốc gia Yok Đôn trị giá hơn 100 triệu đồng

Cưa trộm gỗ quý trong Vườn quốc gia Yok Đôn trị giá hơn 100 triệu đồng

Cưa gỗ quý vườn quốc gia, 15 thanh niên bị truy tố

Cưa gỗ quý vườn quốc gia, 15 thanh niên bị truy tố

Truy tố 15 bị can khai thác gỗ quý trong Vườn Quốc gia Yok Đôn

Truy tố 15 bị can khai thác gỗ quý trong Vườn Quốc gia Yok Đôn

Khởi tố 16 đối tượng cưa hạ gỗ quý Vườn Quốc gia Yok Đôn

Khởi tố 16 đối tượng cưa hạ gỗ quý Vườn Quốc gia Yok Đôn

16 đối tượng phá rừng ở vườn Quốc gia Yok Đôn như thế nào?

16 đối tượng phá rừng ở vườn Quốc gia Yok Đôn như thế nào?