IvyPrep Education khai giảng chương trình luyện thi bằng Tú tài Mỹ năm học 2018 – 2019

IvyPrep Education khai giảng chương trình luyện thi bằng Tú tài Mỹ năm học 2018 – 2019

Sau 2 tháng tuyển sinh trên toàn quốc, Chương trình luyện thi bằng tú tài quốc tế Mỹ (Accredited American...
Khóa học giúp học sinh sở hữu hai bằng tú tài, sẵn sàng cơ hội du học Mỹ

Khóa học giúp học sinh sở hữu hai bằng tú tài, sẵn sàng cơ hội du học Mỹ

Sở hữu hai bằng tú tài của Mỹ và Việt Nam chỉ sau một khóa học

Sở hữu hai bằng tú tài của Mỹ và Việt Nam chỉ sau một khóa học

Học tú tài Mỹ ngay tại Việt Nam với chi phí bằng 5% du học

Học tú tài Mỹ ngay tại Việt Nam với chi phí bằng 5% du học

Học sinh Việt có cơ hội nhận bằng Tú tài Mỹ với chi phí bằng 5% du học sớm

Học sinh Việt có cơ hội nhận bằng Tú tài Mỹ với chi phí bằng 5% du học sớm

Luyện thi bằng Tú tài quốc tế Mỹ với chi phí bằng 5% du học sớm

Luyện thi bằng Tú tài quốc tế Mỹ với chi phí bằng 5% du học sớm