Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam thăm, chúc Đức Pháp chủ GHPGVN

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam thăm, chúc Đức Pháp chủ GHPGVN

Nhiều hoạt động tri ân trên quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Nhiều hoạt động tri ân trên quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Chủ tịch Tôn Đức Thắng – một nhân cách lớn luôn vì nước, vì dân

Chủ tịch Tôn Đức Thắng – một nhân cách lớn luôn vì nước, vì dân

Kết nối với quần chúng chặt chẽ hơn nữa để chống tham nhũng hiệu quả

Kết nối với quần chúng chặt chẽ hơn nữa để chống tham nhũng hiệu quả

Đảng, Nhà nước luôn ghi ơn những người đã hy sinh cho Tổ quốc

Đảng, Nhà nước luôn ghi ơn những người đã hy sinh cho Tổ quốc

Thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại TP Hải Phòng

Thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại TP Hải Phòng

Cử tri và Nhân dân tin tưởng quyết tâm chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước

Cử tri và Nhân dân tin tưởng quyết tâm chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước

Chủ tịch MTTQ Việt Nam tặng quà học sinh dân tộc

Chủ tịch MTTQ Việt Nam tặng quà học sinh dân tộc

Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội ký giao ước thi đua năm 2018

Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội ký giao ước thi đua năm 2018