Những hoạt động thiết thực vì người nghèo, người khuyết tật

Những hoạt động thiết thực vì người nghèo, người khuyết tật

Đồng Tháp tổ chức Đại hội điểm Mặt trận cấp xã đầu tiên

Đồng Tháp tổ chức Đại hội điểm Mặt trận cấp xã đầu tiên

Vĩnh Long tổ chức Đại hội điểm cấp xã đầu tiên

Vĩnh Long tổ chức Đại hội điểm cấp xã đầu tiên

BẢN TIN MẶT TRẬN: Đại hội đại biểu MTTQ thị trấn Phú Thiện (Gia Lai)

BẢN TIN MẶT TRẬN: Đại hội đại biểu MTTQ thị trấn Phú Thiện (Gia Lai)

Bắc Giang: Xã Cảnh Thụy tổ chức Đại hội điểm

Bắc Giang: Xã Cảnh Thụy tổ chức Đại hội điểm

'Cán bộ bán động vật hoang dã là người nhân đạo'

'Cán bộ bán động vật hoang dã là người nhân đạo'

Các hoạt động tặng quà, hỗ trợ người nghèo

Các hoạt động tặng quà, hỗ trợ người nghèo

Cẩm Xuyên 'lấp khoảng trống' nhiều chức danh chủ chốt cấp xã

Cẩm Xuyên 'lấp khoảng trống' nhiều chức danh chủ chốt cấp xã

MTTQ Xã Nga Yên quyết tâm xây dựng xã kiểu mẫu

MTTQ Xã Nga Yên quyết tâm xây dựng xã kiểu mẫu

Xây dựng Đảng, chính quyền ở vùng đồng bào dân tộc Mảng - Bài cuối: Chú trọng phát triển nhân lực

Xây dựng Đảng, chính quyền ở vùng đồng bào dân tộc Mảng - Bài cuối: Chú trọng phát triển nhân lực

Kinh tế xã hội ổn định, góp phần tạo niềm tin trong nhân dân

Kinh tế xã hội ổn định, góp phần tạo niềm tin trong nhân dân

MTTQ xã Hàm Minh (Bình Thuận) tổ chức Đại hội điểm

MTTQ xã Hàm Minh (Bình Thuận) tổ chức Đại hội điểm

Đại hội điểm MTTQ cấp xã tại tỉnh Thanh Hóa

Đại hội điểm MTTQ cấp xã tại tỉnh Thanh Hóa

Đại hội điểm MTTQ xã đầu tiên ở Hà Tĩnh

Đại hội điểm MTTQ xã đầu tiên ở Hà Tĩnh

Quảng Nam: Trao một tỷ đồng làm nhà cho người nghèo

Quảng Nam: Trao một tỷ đồng làm nhà cho người nghèo

Nghệ An thực hiện tinh gọn biên chế, giảm đầu mối các cơ quan, đơn vị

Nghệ An thực hiện tinh gọn biên chế, giảm đầu mối các cơ quan, đơn vị

Mỹ Hào, Hưng Yên: Xác nhận vào đơn thiếu căn cứ, vì sao lãnh đạo xã chưa 'khắc phục'?

Mỹ Hào, Hưng Yên: Xác nhận vào đơn thiếu căn cứ, vì sao lãnh đạo xã chưa 'khắc phục'?

Tránh bệnh thành tích và nể nang trong đánh giá cán bộ

Lấy phiếu tín nhiệm cán bộ cấp xã: 'Gương soi' năng lực, trách nhiệm cán bộ

Lấy phiếu tín nhiệm cán bộ cấp xã: 'Gương soi' năng lực, trách nhiệm cán bộ

Nghi Lộc bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ giáo dân nghèo

Nghi Lộc bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ giáo dân nghèo