Cán bộ công sở hành động thiếu văn hóa, xử lý thế nào?

Cán bộ công sở hành động thiếu văn hóa, xử lý thế nào?

Một số công sở hiện còn cán bộ và một bộ phận công dân vẫn xử sự thiếu văn hóa như thường xuyên đi muộn, về...
Xúc phạm dân vẫn làm Hội thẩm nhân dân: 'Nhiệm kỳ 2'

Xúc phạm dân vẫn làm Hội thẩm nhân dân: 'Nhiệm kỳ 2'

Chức danh HTND của nguyên Chủ tịch MTTQ thị trấn Lang Chánh xử lý như thế nào?

Chức danh HTND của nguyên Chủ tịch MTTQ thị trấn Lang Chánh xử lý như thế nào?

Chủ tịch MTTQ xúc phạm dân vẫn còn là Hội thẩm nhân dân

Chủ tịch MTTQ xúc phạm dân vẫn còn là Hội thẩm nhân dân

Cho thôi chức Chủ tịch MTTQ xúc phạm dân

Cho thôi chức Chủ tịch MTTQ xúc phạm dân

Họp bất thường, cho thôi chức chủ tịch MTTQ đánh phó bí thư, sỉ nhục dân

Họp bất thường, cho thôi chức chủ tịch MTTQ đánh phó bí thư, sỉ nhục dân

Thanh Hóa: Chủ tịch MTTQ thị trấn hành hung người dân xin thôi chức

Chủ tịch MTTQ đánh phó bí thư, sỉ nhục dân bất ngờ xin thôi chức

Chủ tịch MTTQ thị trấn Lang Chánh hành hung người dân xin thôi chức

Chủ tịch MTTQ xúc phạm dân, dọa lãnh đạo đã xin thôi chức

Bắt dân chui qua háng vẫn làm lãnh đạo: Diễn biến mới

Bắt dân chui qua háng, đánh lãnh đạo vẫn làm Chủ tịch MTTQ thị trấn