'Không để người nghèo bị bỏ lại phía sau'

'Không để người nghèo bị bỏ lại phía sau'

Hưởng ứng phong trào 'Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau' do Chính phủ phát động,...