MTTQ tỉnh Nghệ An đề nghị kiểm tra, giám sát chặt việc quản lý, vận hành thủy điện

MTTQ tỉnh Nghệ An đề nghị kiểm tra, giám sát chặt việc quản lý, vận hành thủy điện

Khẳng định vai trò của Mặt trận trong đời sống xã hội

Khẳng định vai trò của Mặt trận trong đời sống xã hội

Mặt trận Quảng Bình hỗ trợ hơn 3,6 tỷ đồng xây nhà cho đồng bào thiểu số

Mặt trận Quảng Bình hỗ trợ hơn 3,6 tỷ đồng xây nhà cho đồng bào thiểu số

Kịp thời tháo gỡ vướng mắc, hoàn thành đúng tiến độ

Kịp thời tháo gỡ vướng mắc, hoàn thành đúng tiến độ

Coi trọng tính tiêu biểu, đại diện và thiết thực

Coi trọng tính tiêu biểu, đại diện và thiết thực

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết ở Thanh Chương

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết ở Thanh Chương

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam

Lãnh đạo Hà Tĩnh chúc mừng ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam

Lãnh đạo Hà Tĩnh chúc mừng ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại TX.Cửa Lò

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại TX.Cửa Lò

Xây dựng làng quê để mỗi người con đi đâu, làm gì cũng muốn về

Xây dựng làng quê để mỗi người con đi đâu, làm gì cũng muốn về