Nâng cao trình độ cho chủ thể giám sát, phản biện xã hội

Nâng cao trình độ cho chủ thể giám sát, phản biện xã hội

Công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội có chiều sâu

Công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội có chiều sâu

Chủ tịch HĐND TP: Thực hiện nghiêm các chỉ đạo, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc

Chủ tịch HĐND TP: Thực hiện nghiêm các chỉ đạo, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc

Lắng nghe ý kiến phản biện để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Lắng nghe ý kiến phản biện để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Kỳ họp HĐND TP HCM cuối năm: Làm công tác nhân sự và lấy phiếu tín nhiệm

Kỳ họp HĐND TP HCM cuối năm: Làm công tác nhân sự và lấy phiếu tín nhiệm

Đa dạng hóa nội dung, phương thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Đa dạng hóa nội dung, phương thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Tuyên dương các điển hình tiên tiến thực hiện các cuộc vận động

Tuyên dương các điển hình tiên tiến thực hiện các cuộc vận động

Nhận xét đảng viên hai chiều: Khắc phục biểu hiện 'xa dân'

Nhận xét đảng viên hai chiều: Khắc phục biểu hiện 'xa dân'

Hoạt động của mặt trận tổ quốc các cấp: Hiệu quả từ bám sát thực tiễn

Hoạt động của mặt trận tổ quốc các cấp: Hiệu quả từ bám sát thực tiễn

Tăng cường giám sát đảng viên sinh hoạt hai chiều ở nơi cư trú

Tăng cường giám sát đảng viên sinh hoạt hai chiều ở nơi cư trú

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải: Đào tạo, phát hiện người tài là thành công của cấp quản lý

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải: Đào tạo, phát hiện người tài là thành công của cấp quản lý

Nghệ An vinh danh 87 nhân sỹ trí thức, cá nhân tiêu biểu

Nghệ An vinh danh 87 nhân sỹ trí thức, cá nhân tiêu biểu