Đồng Tháp: Nâng cao chất lượng thẩm tra, công nhận xã đạt chuẩn

Đồng Tháp: Nâng cao chất lượng thẩm tra, công nhận xã đạt chuẩn

Quảng Phú xây dựng xã NTM kiểu mẫu

Quảng Phú xây dựng xã NTM kiểu mẫu

Thái Nguyên: Tập huấn cho đoàn viên thanh niên về xây dựng nông thôn mới

Thái Nguyên: Tập huấn cho đoàn viên thanh niên về xây dựng nông thôn mới

Hà Giang không xây dựng công trình khi chưa đạt sự đồng thuận

Hà Giang không xây dựng công trình khi chưa đạt sự đồng thuận

Cơ cấu lại nông nghiệp, sản xuất ứng dụng công nghệ cao trên diện rộng

Cơ cấu lại nông nghiệp, sản xuất ứng dụng công nghệ cao trên diện rộng

Hậu Giang: Không có nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới

Hậu Giang: Không có nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới

Phát huy lợi thế huyện ven đô, xây dựng Thạch Hà cơ bản đạt chuẩn NTM vào 2020

Phát huy lợi thế huyện ven đô, xây dựng Thạch Hà cơ bản đạt chuẩn NTM vào 2020

Thái Nguyên: Phấn đấu thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM về đích theo đúng kế hoạch

Thái Nguyên: Phấn đấu thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM về đích theo đúng kế hoạch

Giám sát chương trình xây dựng NTM tại một số sở ngành, địa phương

Giám sát chương trình xây dựng NTM tại một số sở ngành, địa phương

Nâng cao chất lượng xây dựng NTM

Nâng cao chất lượng xây dựng NTM

HĐND tỉnh giám sát Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

HĐND tỉnh giám sát Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Giám sát, đánh giá khách quan, toàn diện chương trình nông thôn mới

Giám sát, đánh giá khách quan, toàn diện chương trình nông thôn mới

Đông Sơn nỗ lực cán đích NTM năm 2018

Đông Sơn nỗ lực cán đích NTM năm 2018

Hà Tĩnh: Ngỡ ngàng trước những khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu

Hà Tĩnh: Ngỡ ngàng trước những khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu

Diễn Xuân (Diễn Châu) đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Diễn Xuân (Diễn Châu) đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới