Bamboo Airways nói gì về thông tin dùng tàu bay cũ A330 'thải loại'?

Bamboo Airways nói gì về thông tin dùng tàu bay cũ A330 'thải loại'?

Đại diện Bamboo Airways khẳng định, hãng không có kế hoạch đưa vào khai thác thương mại dòng máy bay thân...