Hé lộ gương mặt tổ tiên lâu đời nhất của loài người

Hé lộ gương mặt tổ tiên lâu đời nhất của loài người

Hộp sọ hé lộ khuôn mặt tổ tiên lâu đời nhất của chúng ta từng sống trên Trái đất 3,8 triệu năm trước.
Lộ diện khuôn mặt tổ tiên lâu đời nhất của loài người

Lộ diện khuôn mặt tổ tiên lâu đời nhất của loài người

Top 10 nhân vật khoa học có ảnh hưởng nhất năm 2019

Top 10 nhân vật khoa học có ảnh hưởng nhất năm 2019

Cập nhật phương thức chữa bệnh mới trong lĩnh vực huyết học

Cập nhật phương thức chữa bệnh mới trong lĩnh vực huyết học

Quá bất ngờ diện mạo tổ tiên lâu đời nhất loài người

Quá bất ngờ diện mạo tổ tiên lâu đời nhất loài người

Quá bất ngờ diện mạo tổ tiên lâu đời nhất loài người

Quá bất ngờ diện mạo tổ tiên lâu đời nhất loài người

Tìm thấy khuôn mặt tổ tiên lâu đời nhất của loài người

Tìm thấy khuôn mặt tổ tiên lâu đời nhất của loài người

Khuôn mặt tổ tiên lâu đời nhất của con người lần đầu được tiết lộ

Khuôn mặt tổ tiên lâu đời nhất của con người lần đầu được tiết lộ

Tiết lộ khuôn mặt của tổ tiên loài người từ 3,8 triệu năm trước

Tiết lộ khuôn mặt của tổ tiên loài người từ 3,8 triệu năm trước

Phát hiện bất ngờ về tổ tiên loài người

Phát hiện bất ngờ về tổ tiên loài người

Phát hiện khuôn mặt mới của tổ tiên loài người 3,9 triệu tuổi

Phát hiện khuôn mặt mới của tổ tiên loài người 3,9 triệu tuổi

Hé lộ gương mặt tổ tiên lâu đời nhất của loài người

Hé lộ gương mặt tổ tiên lâu đời nhất của loài người