Doanh nghiệp nông nghiệp chú trọng chế biến sâu

Doanh nghiệp nông nghiệp chú trọng chế biến sâu

'Cửa sáng' xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi

'Cửa sáng' xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi

Xuất khẩu thịt lợn hướng đến các thị trường khó tính

Xuất khẩu thịt lợn hướng đến các thị trường khó tính

Trang trại nuôi heo '5 sao', an toàn không dịch bệnh

Trang trại nuôi heo '5 sao', an toàn không dịch bệnh

Nhiều đại gia liên tiếp nhảy vào thị trường thịt heo

Nhiều đại gia liên tiếp nhảy vào thị trường thịt heo

Thịt mát Meat Deli ra siêu thị: Người Việt thêm lựa chọn ăn sạch, ăn ngon

Thịt mát Meat Deli ra siêu thị: Người Việt thêm lựa chọn ăn sạch, ăn ngon

Khánh thành tổ hợp chế biến thịt mát đầu tiên tại Việt Nam

Khánh thành tổ hợp chế biến thịt mát đầu tiên tại Việt Nam

Loại thịt mát đầu tiên có mặt tại Việt Nam được sản xuất theo tiêu chuẩn và công nghệ nào?

Loại thịt mát đầu tiên có mặt tại Việt Nam được sản xuất theo tiêu chuẩn và công nghệ nào?

Khánh thành dự án tổ hợp chế biến thịt MNS Meat Hà Nam

Khánh thành dự án tổ hợp chế biến thịt MNS Meat Hà Nam

Hà Nam: Khánh thành tổ hợp chế biến thịt MNS Meat 1.000 tỷ đồng

Hà Nam: Khánh thành tổ hợp chế biến thịt MNS Meat 1.000 tỷ đồng

Khám phá công nghệ sản xuất thịt mát tiêu chuẩn châu Âu đầu tiên tại Việt Nam

Khám phá công nghệ sản xuất thịt mát tiêu chuẩn châu Âu đầu tiên tại Việt Nam

Thịt mát chính thức có mặt trên thị trường Việt Nam

Thịt mát chính thức có mặt trên thị trường Việt Nam

Khánh thành tổ hợp chế biến thịt lợn theo công nghệ thịt mát từ châu Âu

Khánh thành tổ hợp chế biến thịt lợn theo công nghệ thịt mát từ châu Âu

Khánh thành tổ hợp chế biến theo công nghệ thịt mát đầu tiên

Khánh thành tổ hợp chế biến theo công nghệ thịt mát đầu tiên

Khánh thành nhà máy chế biến thịt mát đầu tiên của Việt Nam

Khánh thành nhà máy chế biến thịt mát đầu tiên của Việt Nam

Khánh thành tổ hợp chế biến thịt tiêu chuẩn châu Âu đầu tiên tại Việt Nam

Khánh thành tổ hợp chế biến thịt tiêu chuẩn châu Âu đầu tiên tại Việt Nam

Masan khánh thành Tổ hợp chế biến thịt sạch, 'trình làng' thương hiệu thịt mát Meat Deli

Masan khánh thành Tổ hợp chế biến thịt sạch, 'trình làng' thương hiệu thịt mát Meat Deli

Sản phẩm thịt mát theo công nghệ châu Âu có mặt trên thị trường

Sản phẩm thịt mát theo công nghệ châu Âu có mặt trên thị trường

Khánh thành Tổ hợp giết mổ, chế biến thịt lợn mát đầu tiên tại VN

Khánh thành Tổ hợp giết mổ, chế biến thịt lợn mát đầu tiên tại VN

Masan tung sản phẩm thịt mát Meat Deli ra thị trường

Masan tung sản phẩm thịt mát Meat Deli ra thị trường

Đồng bào Công giáo tỉnh Hà Nam chung sức vì một xã hội phát triển

Đồng bào Công giáo tỉnh Hà Nam chung sức vì một xã hội phát triển

Khánh thành tổ hợp chế biến thịt MNS Meat Hà Nam

Khánh thành tổ hợp chế biến thịt MNS Meat Hà Nam

HÓT: Ở nơi lợn được nghe nhạc thư giãn trước khi bị đem... giết mổ

HÓT: Ở nơi lợn được nghe nhạc thư giãn trước khi bị đem... giết mổ