Masan chào bán 10.000 tỷ đồng trái phiếu, cấp vốn cho công ty con

Masan chào bán 10.000 tỷ đồng trái phiếu, cấp vốn cho công ty con

Dự kiến 9.000 tỷ đồng huy động được sẽ dùng để tăng vốn và cấp vốn vay cho công ty con. Masan Consumer...
Tham vọng số 1, tỷ phú Nguyễn Đăng Quang huy động 10 nghìn tỷ đồng

Tham vọng số 1, tỷ phú Nguyễn Đăng Quang huy động 10 nghìn tỷ đồng

Thịt sạch nội địa nâng cấp, cạnh tranh thịt nhập khẩu

Thịt sạch nội địa nâng cấp, cạnh tranh thịt nhập khẩu

Giá lợn hơi có chiều hướng tăng mạnh, người dân phấn khởi

Giá lợn hơi có chiều hướng tăng mạnh, người dân phấn khởi

Masan cung cấp lại thịt mát MEATDeli cho thị trường

Masan cung cấp lại thịt mát MEATDeli cho thị trường

Thịt lợn mát của Masan trở lại vào ngày 2/6

Thịt lợn mát của Masan trở lại vào ngày 2/6

Trang trại chăn nuôi nghìn tỷ

Xuất khẩu thịt lợn hướng đến các thị trường khó tính

Xuất khẩu thịt lợn hướng đến các thị trường khó tính

Xuất khẩu thịt lợn hướng đến các thị trường khó tính

Xuất khẩu thịt lợn hướng đến các thị trường khó tính

Khánh thành tổ hợp chế biến thịt mát đầu tiên tại Việt Nam

Loại thịt mát đầu tiên có mặt tại Việt Nam được sản xuất theo tiêu chuẩn và công nghệ nào?

Khánh thành dự án tổ hợp chế biến thịt MNS Meat Hà Nam

Hà Nam: Khánh thành tổ hợp chế biến thịt MNS Meat 1.000 tỷ đồng

Khám phá công nghệ sản xuất thịt mát tiêu chuẩn châu Âu đầu tiên tại Việt Nam

Thịt mát chính thức có mặt trên thị trường Việt Nam

Khánh thành tổ hợp chế biến thịt lợn theo công nghệ thịt mát từ châu Âu

Khánh thành tổ hợp chế biến theo công nghệ thịt mát đầu tiên

Khánh thành nhà máy chế biến thịt mát đầu tiên của Việt Nam

Khánh thành tổ hợp chế biến thịt tiêu chuẩn châu Âu đầu tiên tại Việt Nam

Sản phẩm thịt mát theo công nghệ châu Âu có mặt trên thị trường

Khánh thành nhà máy tổ hợp chế biến thịt tại Hà Nam

Masan khánh thành Tổ hợp chế biến thịt MNS MEAT 1000 tỷ ở Hà Nam