MM Mega Market Việt Nam ký kết hợp tác xuất khẩu nông sản Việt sang thị trường Singapore

MM Mega Market Việt Nam ký kết hợp tác xuất khẩu nông sản Việt sang thị trường Singapore

Đến lượt Singapore tìm mua rau củ, nấm tươi của Việt Nam

Đến lượt Singapore tìm mua rau củ, nấm tươi của Việt Nam

MM Mega Market Việt Nam: Đưa nông sản Việt sang Singapore

MM Mega Market Việt Nam: Đưa nông sản Việt sang Singapore

Hợp tác xuất khẩu nông sản Việt sang thị trường Singapore

Hợp tác xuất khẩu nông sản Việt sang thị trường Singapore

Ông chủ Thái tham gia xuất khẩu nông sản Việt

Ông chủ Thái tham gia xuất khẩu nông sản Việt

MM Mega Market cam kết bán 90% hàng Việt trong hệ thống

MM Mega Market cam kết bán 90% hàng Việt trong hệ thống

Bộ Công Thương kí kết đưa hàng hóa Việt phân phối tại chuỗi siêu thị Thái Lan

Bộ Công Thương kí kết đưa hàng hóa Việt phân phối tại chuỗi siêu thị Thái Lan

MM Mega Market cam kết bán 90% hàng Việt trong hệ thống

MM Mega Market cam kết bán 90% hàng Việt trong hệ thống