Vụ lúa đông xuân: Không thiếu giống gieo sạ

Vụ lúa đông xuân: Không thiếu giống gieo sạ

Thời điểm này, nông dân toàn tỉnh Khánh Hòa đang tập trung gieo sạ lúa vụ đông xuân. Do các điều kiện thời...
Khánh Hòa: Không có chuyện thiếu giống sản xuất vụ đông xuân

Khánh Hòa: Không có chuyện thiếu giống sản xuất vụ đông xuân

Phú Yên: Bố trí thời vụ gieo sạ hợp lý để tránh mất giống

Phú Yên: Bố trí thời vụ gieo sạ hợp lý để tránh mất giống

Kinh tế hợp tác

Những vụ lúa thất bát vì thời tiết

Những vụ lúa thất bát vì thời tiết

Giống lúa TBR97 đạt năng suất trên 8 tấn/ha tại Đắk Lắk

Giống lúa TBR97 đạt năng suất trên 8 tấn/ha tại Đắk Lắk

Lúa giống Doseco được đánh giá cao

Lúa giống Doseco được đánh giá cao

Sản xuất lúa giống theo mô hình công nghệ sinh học

Sản xuất lúa giống theo mô hình công nghệ sinh học

Triển khai các giải pháp cấp bách chống hạn

Triển khai các giải pháp cấp bách chống hạn

Ninh Thuận: Xuống giống nhanh gọn, tiết kiệm nước tưới

Ninh Thuận: Xuống giống nhanh gọn, tiết kiệm nước tưới

Nông dân Tây Nguyên tràn ngập niềm vui lúa được mùa, được giá

Nông dân Tây Nguyên tràn ngập niềm vui lúa được mùa, được giá

Nam Trung bộ được mùa lớn

Nam Trung bộ được mùa lớn