Mi Store ủy quyền đầu tiên ở Hà Nội

Mi Store ủy quyền đầu tiên ở Hà Nội

Khai trương Mi Store đầu tiên tại thủ đô Hà Nội

Khai trương Mi Store đầu tiên tại thủ đô Hà Nội

Cận cảnh cửa hàng ủy quyền đầu tiên của Xiaomi tại Hà Nội

Cận cảnh cửa hàng ủy quyền đầu tiên của Xiaomi tại Hà Nội

Xiaomi khai trương cửa hàng Mi Store ủy quyền đầu tiên tại Hà Nội

Xiaomi khai trương cửa hàng Mi Store ủy quyền đầu tiên tại Hà Nội

Khai trương cửa hàng Mi Store ủy quyền lớn nhất khu vực tại TP. Hồ Chí Minh

Khai trương cửa hàng Mi Store ủy quyền lớn nhất khu vực tại TP. Hồ Chí Minh

Xiaomi mở cửa hàng lớn nhất khu vực tại TP.HCM

Xiaomi mở cửa hàng lớn nhất khu vực tại TP.HCM

Xiaomi mở cửa hàng Mi Store lớn nhất tại TP.HCM

Xiaomi mở cửa hàng Mi Store lớn nhất tại TP.HCM

Khai trương Mi Store thứ 2 tại TP.HCM

Khai trương Mi Store thứ 2 tại TP.HCM

Xiaomi chính thức mở cửa hàng Mi Store ủy quyền ở quận 2

Xiaomi chính thức mở cửa hàng Mi Store ủy quyền ở quận 2

Xiaomi khai trương cửa hàng Mi Store ủy quyền lớn nhất khu vực tại TP.HCM

Xiaomi khai trương cửa hàng Mi Store ủy quyền lớn nhất khu vực tại TP.HCM

Xiaomi khai trương Mi Store lớn nhất khu vực tại TP. HCM

Xiaomi khai trương Mi Store lớn nhất khu vực tại TP. HCM