Tiêu đề phim Captain Marvel 2 được hé lộ, 'The Marvels'

Tiêu đề phim Captain Marvel 2 được hé lộ, 'The Marvels'

Sau thời gian dài chờ đợi, thông tin chính thức đầu tiên về bộ phim của Carol Denvers đã được đề cập.