Cung cấp thông tin về mất cân bằng giới tính khi sinh cho đồng bào công giáo

Cung cấp thông tin về mất cân bằng giới tính khi sinh cho đồng bào công giáo

Sáng 27-11, Tổng cục Dân số, Bộ Y tế, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Sở Y tế Thanh Hóa...
Hà Nội: Tỷ số giới tính khi sinh ở mức 113 trẻ trai/100 trẻ gái

Hà Nội: Tỷ số giới tính khi sinh ở mức 113 trẻ trai/100 trẻ gái

Kiểm soát, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh

Kiểm soát, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh

Tập huấn về tuyên truyền công tác dân số cho cán bộ Mặt trận

Tập huấn về tuyên truyền công tác dân số cho cán bộ Mặt trận

Nỗ lực giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

Nỗ lực giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

Bài học về mất cân bằng giới tính khi sinh

Bài học về mất cân bằng giới tính khi sinh

Hội nghị cung cấp kiến thức về mất cân bằng giới tính khi sinh

Hội nghị cung cấp kiến thức về mất cân bằng giới tính khi sinh

Cung cấp thông tin về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Cung cấp thông tin về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Xử lý nghiêm vi phạm trong chẩn đoán và lựa chọn giới tính thai nhi

Xử lý nghiêm vi phạm trong chẩn đoán và lựa chọn giới tính thai nhi