Mỹ trình làng xe tăng mạnh ngang xe chiến đấu Nga

Mỹ trình làng xe tăng mạnh ngang xe chiến đấu Nga

Pháo chống tăng nhảy dù ít biết trong chiến tranh Việt Nam

Pháo chống tăng nhảy dù ít biết trong chiến tranh Việt Nam

Bất ngờ khi thấy tổ hợp tên lửa phòng không Tor-M1 của Nga trên đất Mỹ

Bất ngờ khi thấy tổ hợp tên lửa phòng không Tor-M1 của Nga trên đất Mỹ

Nga thử nghiệm xe tăng từ… trên trời đáp xuống

Nga thử nghiệm xe tăng từ… trên trời đáp xuống

BMD-1: 'Cỗ xe tăng bay' đầu tiên của thế giới

BMD-1: 'Cỗ xe tăng bay' đầu tiên của thế giới

Điều ít biết pháo tự hành 'Bọ cạp' trong chiến tranh VN

Điều ít biết pháo tự hành 'Bọ cạp' trong chiến tranh VN

Tham vọng chế tạo xe tăng bay của Liên Xô thời Thế chiến II

Tham vọng chế tạo xe tăng bay của Liên Xô thời Thế chiến II

Khám phá C-130, máy bay vận tải 63 năm tuổi vừa đến Đà Nẵng

Khám phá C-130, máy bay vận tải 63 năm tuổi vừa đến Đà Nẵng