Kane và cái duyên sau chấn thương

Kane và cái duyên sau chấn thương

Tottenham là một trong những đội được hưởng lợi nhiều nhất vì Covid-19. Vì quãng thời gian 3 tháng nghỉ vừa...